Zgłoszenia reklamacyjne prosimy kierować na poniższy
e-mail: reklamacje@beautymed.pl


lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

W treści zgłoszenia prosimy o zamieszczenie numeru zamówienia wraz z opisem reklamacji.